21 79 72 54 bm@advokatfirma.org

Om Hillerød Auktioner

Hillerød Auktioner

Hillerød AuktionerAdvokatfirmaet er også ejer af Hillerød Auktioner.

Hvem er auktionerne for?

Hillerød Auktioner afholder auktioner for private, erhvervsdrivende, skat, fogedretterne og politikredse på Sjælland.

Hillerød Auktioner afholder såvel online auktioner, som live-auktioner over effekter, som

  • Lagersalg, bedre møbler og indbo, design, konkursboer, flytteboer, hittegods, effekter beslaglagt af fogedretterne, maskiner, elektronik m.m.,
  • Der holdes løbende live-auktioner i det omfang, der er tilstrækkelige effekter til afholdelse af disse,
  • På on-line auktioner, vil der være mulighed for selv at sætte effekter til salg, jf. vilkårene herfor KLIK HER


Forskellen på auktionsformer

Den særlige forskel på de 2 auktionsformer er, at en online auktion kan man tilmelde sig når som helst, men den byder ikke på samme kontakt og nærvær, hvorimod en live-auktion har en herlig intakt atmosfære og stemning.

Det anbefales, at gennemgå auktionsvilkårene, som for begge auktionsformers vedkommende, ligesom eventuelle kataloger, ligger som underbilag til denne overskrift.

Der kan betales med kort, mobile pay eller bankoverførsel.

Advokat Birgitte Mørck er af Justitsministeriet beskikket som medlem af Udvalget om revision af auktionslederloven og loven om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.

Se Vilkår for Auktioner

”Alle vil udvikling – ingen vil forandring” Søren Kierkegaard

“Det er utroligt, hvad man kan finde, når man bare leder ganske målbevidst efter noget andet” Piet Hein

Trygheden ved at vælge Hillerød Auktioner?
Advokat Birgitte Mørck har siden 2003 været auktionsleder og auktionarius, beskikket af Justitsministeriet. Dette indebærer, overholdelse af de nødvendige forsikringskrav og økonomisk stabilitet. Herudover er advokat Birgitte Mørck uddannet af livet, med hang til sparring.

Registrér dig til auktioner

Du skal registrere dig for at kunne deltage i auktioner…

Gå til Auktioner